அகரம்

899.001,499.00
ஓவிய விபரம்: கணினி கலை - எண்ணியல் அச்சு ஓவியர்: தைத்திங்கள் கலைக்கூடம் DIGITAL PRINT/ MATTE LAMINATION / FIBER FRAME / NON BREAKABLE
உலகின் மூத்த மொழியான தமிழின் முதல் எழுத்து 'அ' - எண்ணியல் படம் 

அச்சம் தவிர்- நையப்புடை

899.001,499.00
ஓவிய விபரம்: கணினி கலை - எண்ணியல் அச்சு ஓவியர்: தைத்திங்கள் கலைக்கூடம் DIGITAL PRINT/ MATTE LAMINATION / FIBER FRAME / NON BREAKABLE

அருண்மொழிவர்மன் -அணுக்கன் வாயிலில்

1,999.00
ஓவிய விபரம்: கணினி கலை எண்ணியல் அச்சு ( Digital Print, Matte finishing and Framed ) ஓவியர்: திரு. விஷ்ணு ராம்

அழகுத் தமிழ்

899.001,499.00
ஓவிய விபரம்: கணினி கலை - எண்ணியல் அச்சு DIGITAL PRINT/ MATTE LAMINATION / FIBER FRAME / NON BREAKABLE

அன்னபூரணி சிலை

1,800.00
செய்பொருள்:  பாலிரெசின் உயரம்: 7 அங்குலம் வண்ணம்:தங்கநிறம் (Gold) பாலிரெசின் என்பது பொதுவாக சிலைகள், சிலைகள் மற்றும் அலங்கார மரச்சாமான்களுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு பிசின் கலவை ஆகும். இது ஒரு உறுதியான பொருளாகும். அபிசேகம், நீர் ஊற்றி சுத்தம் செய்து கொள்ளலாம். சிலைகளை துல்லியமாக வடிவமைக்க பாலிரெசின் உதவுகிறது.

ஆடல் வல்லான்

1,999.00
ஓவிய விபரம்: கணினி கலை எண்ணியல் அச்சு ( Digital Print, Matte finishing and Framed ) ஓவியர்: திரு. விஷ்ணு ராம்

ஆந்தை பேனா ஸ்டாண்ட்

160.00
மரத்தினால் செய்யப்பட்ட பேனா ஸ்டாண்ட். நெகிழி பொருட்களால் ஏற்படும் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பை தடுப்பதுடன் உள்நாட்டு உற்பத்தி பொருட்களை ஊக்கபடுத்தும் நோக்கில் தைத்திங்கள் நிறுவனம் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மர பொம்மைகளை அறிமுகப்படுத்தி உள்ளோம்.

ஆந்தை பேனா ஸ்டாண்ட்

160.00
மரத்தினால் செய்யப்பட்ட பேனா ஸ்டாண்ட். நெகிழி பொருட்களால் ஏற்படும் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பை தடுப்பதுடன் உள்நாட்டு உற்பத்தி பொருட்களை ஊக்கபடுத்தும் நோக்கில் தைத்திங்கள் நிறுவனம் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மர பொம்மைகளை அறிமுகப்படுத்தி உள்ளோம்.

இராசராச சோழன் உலா

1,999.00
ஓவிய விபரம்: கணினி கலை எண்ணியல் அச்சு ( Digital Print, Matte finishing and Framed ) ஓவியர்: திரு. விஷ்ணு ராம்

இராசேந்திர சோழன்

1,999.00
ஓவிய விபரம்: கணினி கலை எண்ணியல் அச்சு ( Digital Print, Matte finishing and Framed ) ஓவியர்: திரு. விஷ்ணு ராம்

இலட்சுமி சிலை 3″

450.00
செய்பொருள்:  பாலிரெசின் உயரம்: 3 அங்குலம் வண்ணம்:தங்கநிறம் (Gold) பாலிரெசின் என்பது பொதுவாக சிலைகள், சிலைகள் மற்றும் அலங்கார மரச்சாமான்களுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு பிசின் கலவை ஆகும். இது ஒரு உறுதியான பொருளாகும். அபிசேகம், நீர் ஊற்றி சுத்தம் செய்து கொள்ளலாம். சிலைகளை துல்லியமாக வடிவமைக்க பாலிரெசின் உதவுகிறது.

இலட்சுமி சிலை 7″

1,750.00
செய்பொருள்:  பாலிரெசின் உயரம்: 7 அங்குலம் வண்ணம்:தங்கநிறம் (Gold) பாலிரெசின் என்பது பொதுவாக சிலைகள், சிலைகள் மற்றும் அலங்கார மரச்சாமான்களுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு பிசின் கலவை ஆகும். இது ஒரு உறுதியான பொருளாகும். அபிசேகம், நீர் ஊற்றி சுத்தம் செய்து கொள்ளலாம். சிலைகளை துல்லியமாக வடிவமைக்க பாலிரெசின் உதவுகிறது.