Showing all 6 results

குழந்தை பாரதி

349.00
குழந்தைகளுக்கு என பிரத்யேகமாக எண்ணியல் அச்சு முறையில் தயாரிக்கப்பட்டது DIGITAL TECHNOLOGY PRINTING T SHIRT FOR KIDS

பாரதி

599.00
T SHIRT FABRIC: 100% COTTON SINGLE JERSEY 180GSM BIO WASHING SHORTS FABRIC : 100% COTTON LOOPKINIT 260 GSM NON BIO MACHINE WASH / NO FADE / NO SHRINKAGE / WATER BASE PRINT

மகாகவி பாரதி | கருப்பு வண்ண சிலை

1,499.00
தமிழினத்தின் கனல் கவிஞன் மகாகவி பாரதியின் திருவுருவம் செய்பொருள்:  பளிங்கு தூள் மற்றும் ஃபைபர் பிசின்  ( Marble Powder + Fiber Resin ) உயரம் x அகலம் x நீளம் : 7 x 4.9 x 4.2 வண்ணம்: பழமை வெண்கல வண்ணம் எடை: 1 கிலோ ( தோராயமாக ) தேடிச் சோறுநிதந் தின்று - பல சின்னஞ் சிறுகதைகள் பேசி - மனம் வாடித் துன்பமிக உழன்று - பிறர் வாடப் பலசெயல்கள் செய்து - நரை கூடிக் கிழப்பருவ மெய்தி - கொடுங் கூற்றுக் கிரையெனப்பின் மாயும் - பல வேடிக்கை மனிதரைப் போலே - நான் வீழ்வே னென்று நினைத் தாயோ?
  • மகாகவி
 

மகாகவி பாரதி | தங்க வண்ண சிலை

1,499.00
தமிழினத்தின் கனல் கவிஞன் மகாகவி பாரதியின் திருவுருவம் செய்பொருள்:  பளிங்கு தூள் மற்றும் ஃபைபர் பிசின்  ( Marble Powder + Fiber Resin ) உயரம் x அகலம் x நீளம் : 7 x 4.9 x 4.2 வண்ணம்: தங்க நிறம் ( Gold ) எடை: 1 கிலோ ( தோராயமாக ) தேடிச் சோறுநிதந் தின்று - பல சின்னஞ் சிறுகதைகள் பேசி - மனம் வாடித் துன்பமிக உழன்று - பிறர் வாடப் பலசெயல்கள் செய்து - நரை கூடிக் கிழப்பருவ மெய்தி - கொடுங் கூற்றுக் கிரையெனப்பின் மாயும் - பல வேடிக்கை மனிதரைப் போலே - நான் வீழ்வே னென்று நினைத் தாயோ?
  • மகாகவி
 

மகாகவி பாரதி | வெண்கல வண்ண சிலை

1,699.00
தமிழினத்தின் கனல் கவிஞன் மகாகவி பாரதியின் திருவுருவம் செய்பொருள்:  பளிங்கு தூள் மற்றும் ஃபைபர் பிசின்  ( Marble Powder + Fiber Resin ) உயரம் x அகலம் x நீளம் : 7 x 4.9 x 4.2 வண்ணம்: பழமை வெண்கல வண்ணம் எடை: 1 கிலோ ( தோராயமாக ) தேடிச் சோறுநிதந் தின்று - பல சின்னஞ் சிறுகதைகள் பேசி - மனம் வாடித் துன்பமிக உழன்று - பிறர் வாடப் பலசெயல்கள் செய்து - நரை கூடிக் கிழப்பருவ மெய்தி - கொடுங் கூற்றுக் கிரையெனப்பின் மாயும் - பல வேடிக்கை மனிதரைப் போலே - நான் வீழ்வே னென்று நினைத் தாயோ?
  • மகாகவி
 

மகாகவி பாரதி | வெள்ளை சிலை

1,499.00
தமிழினத்தின் கனல் கவிஞன் மகாகவி பாரதியின் திருவுருவம் செய்பொருள்:  பளிங்கு தூள் மற்றும் ஃபைபர் பிசின்  ( Marble Powder + Fiber Resin ) உயரம் x அகலம் x நீளம் : 7 x 4.9 x 4.2 வண்ணம்: பளிங்கு வெள்ளை எடை: 1 கிலோ ( தோராயமாக ) தேடிச் சோறுநிதந் தின்று - பல சின்னஞ் சிறுகதைகள் பேசி - மனம் வாடித் துன்பமிக உழன்று - பிறர் வாடப் பலசெயல்கள் செய்து - நரை கூடிக் கிழப்பருவ மெய்தி - கொடுங் கூற்றுக் கிரையெனப்பின் மாயும் - பல வேடிக்கை மனிதரைப் போலே - நான் வீழ்வே னென்று நினைத் தாயோ?
  • மகாகவி